michalski zaproszenie na szkolenie: Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
 • Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 • Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
 • Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
 • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową

 • Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
 • Definicja poziomu płynności finansowej.

Pomiar poziomu płynności finansowej

 • Statyczne miary płynności.
 • Korekty miar płynności.
 • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)

 • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
 • Poziom NWC.
 • Cykl konwersji gotówki.
 • Określanie strategii zarządzania NWC.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

 • Potrzeba utrzymywania zapasów.
 • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

Zarządzanie należnościami

 • Ocena należności przedsiębiorstw.
 • Metody ustalania okresu spływu należności.
 • Prognozowanie należności.
 • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
 • Faktoring należności.
 • Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego

 • Metody analizy ryzyka kredytowego.
 • Metoda punktowa.
 • Metoda standardu kredytowego.
 • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
 • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
 • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa

 • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
 • Kredyt kupiecki.
 • Krótkoterminowe papiery dłużne.

Wartość płynności finansowej

 • Wartość płynności finansowej.
 • Definicja i znaczenie.
 • Relacja wartości płynności do jej poziomu.
 • Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
 • Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
 • Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Korzyści dla uczestników

· Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

· Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.

· Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Książki napisane przez Trenera o tematyce szkolenia:

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005. http://ksiegarnia.pwn.pl/4351_pozycja.html

| Grzegorz Michalski | t.+48503452860 | Grzegorz.Michalski |

| http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski |

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową.

Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.


Autor: grzemich , blog: michalski , 5/31/2013 04:39:00 AM

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: