spis publikacji

Publikacje (Grzegorz Michalski) stan na 11IV2009

lista: |PDF|DOCX|PDF|DOC|DOC|DOCX|

Grzegorz Michalski

KFPiZW, IZF

WYKAZ WYBRANYCH
PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH

przygotowanych i/lub
opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

***

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w
monografiach:

[1]

2009
Риски
и капитальные
затраты: влияние
Джереми-фонда
на создание капитала
малых предприятий, [G.
Michalski, autorstwo = 100%], Регион: экономика и социология 2009;
292(1):238-250, (Risks and capital
costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region:
Economics and Sociology).

[2]

2008
A portfolio management approach in accounts receivable management, [G.
Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND
BUSINESS, vol. 3 / no. 2, Sarajevo November 2008, ISSN 1840-118X, s. 89-95.

[3]

2008
Inventory and risk management: decreasing delivery risk of purchasers,
[G. Michalski, autorstwo 100%], ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS (ISSN
1220-5567), 2008, vol. 27, no. 2(36), s. 95-103.

[4]

2008
Factoring and the firm value, [G. Michalski,
autorstwo 100%], FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization
(ISSN 0354-4699), 2008; 5(1), s. 31-38.

[5]

2008
Cash management models In firm with seasonal production, [G.
Michalski, autorstwo 100%], PROCEEDINGS 12th International
Scientific Conference, AIESA, Building of society based on knowledge,
Bratislava 2008, ISBN 978-80-8078-233-7.

[6]

2008
Value Based Working Capital Level, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], MANAGEMENT
(ISSN 1820-0222), 2008; 13(49), s. 13-22.

[7]

2008
Managing risk: factoring influence on the enterprise value, [G.
Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT
(ISSN 1820-0222), 2008; 13(50), s. 93-100.

[8]

2008
Determinants of accounts receivable level, [G.
Michalski, autorstwo = 100%], ACTA OECONOMICA PRAGENSIA (ISSN 0572-3043), 2008;
16(5), s. 47-56.

[9]

2008
Corporate inventory management with value maximization in view. [G.
Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics[1], 54/2008(5), ISSN 0139 –
570X, 2008, s.187-192.

[10]

2008
Decreasing negative delivery risk influence on the recipents firm
value: portfolio approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008,
Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN
978-973-692-233-6, s. 50-56.

[11]

2008
Decreasing operating risk in accounts receivable management: influence
of the factoring on the firm value, [G. Michalski,
autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova
(red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1846-7,
s. 130-137.

[12]

2008
Faktoring i jego wpływ na
wzrost wartości przedsiębiorstwa faktoranta, [G. Michalski, autorstwo 100%], RYNEK
FINANSOWY. INSPIRACJE Z INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ., P.Karpuś, J.Węcławski
(red.), UMCS Lublin 2008, ISBN 978-83-227-2885-7, s. 611-616.

[13]

2008
Finansowa efektywność
inwestycji w kapitał pracujący netto przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], WARTOŚĆ
JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska,
Wrocław 2008, ISBN 978-83-926902-1-4, s. 97-100.

[14]

2008
Firm value and net current assets investments, [G.
Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i
inni (red.), Constanza 2008, ISBN 978-973-692-233-6, s. 57-66.

[15]

2008
Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in
working capital, [G. Michalski, autorstwo 100%], EUROPEAN FINANCIAL
SYSTEMS, P. Cervinek (red.), Masarykova Univerzita, Brno 2008, ISBN
978-80-210-4628-3, s. 129-138.

[16]

2008
Managing operational risk In the firm: portfolio approach In trade
credit decissions, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 6 (1206) (Ekonometria 21, J.
Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN 1899-3192, ISSN 1507-3866, s.
107-119.

[17]

2008
Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio
management approach in accounts receivable, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], Agricultural Economics[2], 54/2008(1), ISSN 0139 –
570X, 2008, s.12-19.

[18]

2008
Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in
accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC
REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN:
0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34.

[19]

2008
Risk reduction in SME financing: JEREMIE fund influence on financial
situation of small and middle enterprises, [G. Michalski,
autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova
(red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN
978-80-248-1846-7, s. 138-147.

[20]

2008
The firm value creation role
of risk based cash balances, [G.
Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
nr 1195 (Ekonometria 20, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN
0324-8445, ISSN 1507-3866, s. 175-184.

[21]

2008
Ukierunkowana na wzrost
wartości przedsiębiorstwa efektywność inwestycji w operacyjne zasoby gotówki,
[G. Michalski, autorstwo
100%], Ekonomia Menedżerska (Managerial Economics), 4/2008, ISSN 1898 – 1143,
s. 93-113.

[22]

2008
Value-Based
Inventory Management, [G.
Michalski, autorstwo = 100%],
Romanian Journal of Economic Forecasting[3] 9(1)/2008, ISSN 1582-6163, Institute of Economic
Forecasting, Bucharest 2008, s. 82-90.

[23]

2008
Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we
współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.),
GWSA, Gdańsk 2008, ss. 85-99.

[24]

2008
Wpływ długości cyklu
operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [G.
Michalski, autorstwo 100%], w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K.
Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN 978-83-7246-593-1, t.2,
s. 89-95.

[25]

2008
Wpływ funduszu JEREMIE na
finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo 100%],
INSTYTUCJONALNE I RYNKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE, E.Michalski, S.Piocha (red.), PTE Koszalin 2008,
ISBN 83-920684-3-2, s. 389-401.

[26]

2008
Wpływ ryzyka pogodowego na
finansową efektywność przedsiębiorstwa, [J. Kupczyk = autorstwo 50%, G. Michalski = autorstwo 50%], WARTOŚĆ
JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska,
Wrocław 2008, ISBN 978-83-926902-1-4, s. 101-110.

[27]

2007
Elementy teorii portfela w
zarządzaniu należnościami,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.],
„Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s.
273-283.

[28]

2007
Portfolio management
approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting[4] 3/2007, ISSN 1582-6163, Institute of Economic
Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53 (oraz: Portfolio management
approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS
(“Medunarodni problemi”), ISSN 0025-8555, Institute of International Politics
and Economics, Beograd 2007, ss. 546-559; oraz: Portfolio management
approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA
2/2007, ISSN 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, ss. 77-87).

[29]

2007
Portfolio theory approach in the value based accounts receivable
management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek
[red.], “European financial systems 2007″, Masaryk University,
Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007,
ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.

[30]

2007
Powody utrzymywania gotówki w
przedsiębiorstwie i ich relacja do
ryzyka, [G.
Michalski, autorstwo = 100%], w: W.
Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw — Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s.
365-375.

[31]

2007
Trade credit
decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007 / 80, ISSN 1392-1258,
Vilnius University Publishing House 2007, ss. 40-50.

[32]

2007
Value Based Trade
Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
[w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”,
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN 9788360903384, s. 173-180.

[33]

2007
Value-based Inventory Management, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of
Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN 9788024815510,
s. 163-171.

[34]

2007
VBEOQ – optymalna z
punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia
zapasów, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości
przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.

[35]

2007
Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym
netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski
[red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu
gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN 9788322727409, s. 564 – 570.

[36]

2007
Wskaźniki poziomu płynności w
małym przedsiębiorstwie,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania
rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN
1640-6818, s. 277-285.

[37]

2006
Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i
małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2,
ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.

[38]

2006
Optymalna ze względu na wartość
przedsiębiorstwa wielkość produkcji
(VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN
83-227-2558-2, s. 245 — 250.

[39]

2006
Risk-Based Cash
Demand in a Firm,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing
and modeling of financial risk”,
Vysoká Škola Báňská — Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN
80-248-1159-6, s. 179-185.

[40]

2006
Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów
gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w:
„Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E.
Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.

[41]

2006
Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach
ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
[w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.),
„Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska
Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i
Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.

[42]

2005
Krótkoterminowe źródła
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo
= 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie
monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2005, t. 2, s. 171-184.

[43]

2005
Metody kontrolowania
prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.

[44]

2005
Optymalny poziom płynności
finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i
studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.

[45]

2005
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i
Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.

[46]

2005
Zarządzanie zapasami w małym
przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość,
Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059,
Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.

[47]

2005
Zarządzanie zapasami z
uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania
metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096,
Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN
1507-3866, s. 285 – 296.

[48]

2005
Zastosowanie modeli
zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia
Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie
monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2005, t. II, s. 39-53.

[49]

2004
Czynniki obniżające
wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse,
Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.

[50]

2004
Definicja i znaczenie
krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE,
Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.

[51]

2004
Metody pośrednio
uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego
przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE,
Wrocław 2004, s. 335-350.

[52]

2004
Optymalna wielkość
zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii
Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.

[53]

2004
Relacja C/WK jako czynnik
determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty
alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś,
J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.

[54]

2003
Bieżące zarządzanie
finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość
przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE,
Wrocław 2003, s. 75-84.

[55]

2003
Dynamiczny pomiar płynności,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.

[56]

2003
Informacyjna przydatność
statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo =
100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr
981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.

[57]

2003
Korzyści firmy z
utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.

[58]

2003
Optymalny poziom płynności
finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.

[59]

2003
Powody utrzymywania
płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo =
100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena
przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s
91-99.

[60]

2003
Zarządzanie należnościami w
małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności
finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A.
Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok
2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.

Monografie:

[61]

2009
Strategie finansowe
przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i
ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo =
100%], ODDK, Gdańsk 2009, ISBN
83-74265-67-6.

[62]

2008
Ocena finansowa
kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, [G. Michalski, autorstwo
= 100%], ODDK, Gdańsk 2008, ISBN
83-74265-09-6.

[63]

2004
Wartość płynności w
bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu,
Warszawa 2004.

[64]

2004
Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo =
100%], Monografie i Opracowania
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole
2004.

[65]

2003
Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
[G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1
w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].

Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

[66]

2007
Tajniki finansowego sukcesu
dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski,
autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody
„Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”].

[67]

2005
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G.
Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.

[68]

2005
W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe
zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo =
80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.

[69]

2004
Analiza i ocena sytuacji
finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw,
red. W. Pluta,
PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo
załącznika 2], w: Finanse małych
i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik
3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw,
red. W. Pluta,
PWE Warszawa 2004, s. 357-366.

[70]

2004
Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.

Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje:

[71]

2009
Recenzja artykułu: b.t., dla Journal of
Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier).

[72]

2009
Recenzja artykułu: Application of Benford’s
Law in Payment Systems Auditing, Journal of Information and Organizational
Sciences, ISSN: 1846-9418, s.

[73]

2008
Kapitał intelektualny a efektywność małej i średniej
przedsiębiorczości [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Kompleksowe badanie
zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w
celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport
końcowy), M. Duczmal, D. Potwora, W. Potwora (red.), WSZiA w Opolu, Opole
2008, ISBN 978-83-88980-65-7, s. 98-107.

[74]

2008
Raport na zamówienie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu
inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim,
wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie
Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE,
Wrocław 2008 (materiał niepublikowany).

[75]

2008
Recenzja artykułu: The effectiveness of national R&D
investment — an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin
Yang, Problems and
Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6,
iss. 4, 2008, s.
4-11, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań
powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).

[76]

2008
Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach,
Thierry Burger-Helmchen, Problems
and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6,
iss. 1, 2008, s. 64-73,
(Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań
powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).

[77]

2007
Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo =
100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.

[78]

2005
Polityka kredytu kupieckiego, [W. Pluta autorstwo = 80%, G.
Michalski, autorstwo = 20%], Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 6/2005,
ISSN 1506-932X, s. 49-54.

[79]

2005 — 09
Kilkadziesiąt skryptów
szkoleniowych z zakresu zarządzania finansami, oceny kontrahenta na podstawie
sprawozdań finansowych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
zarządzania płynnością itp.

[80]

2008
Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola
Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences,
ISSN: 1846-9418, s.

* * *

Publikacje wydane
i przygotowane przed obroną pracy
doktorskiej:

[81]

Możliwości wpływania samorządu
lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga,
T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837,
Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.

[82]

Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa
pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3,
1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.

[83]

Wybrane zagadnienia zarządzania
kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie
finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000,
t. 1, s. 419-430.

[84]

Finansowanie zewnętrzne a wartość
płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J.
Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.

[85]

W poszukiwaniu wartości płynności
przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr
904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.

[86]

Model opcyjnej wartości płynności –
wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE,
Wrocław 2001, s. 197-213.

[87]

Pomiar poziomu płynności finansowej w
przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław
2001, 119-134.

[88]

Opcyjna wartość płynności finansowej
przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek,
red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.

[89]

Czynniki determinujące wewnętrzną
wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku
finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2001, s. 307-314.

[90]

Kapitał obrotowy netto jako czynnik
determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.

[91]

Wpływ opóźnień w spłacie należności
na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.

[92]

Wartość płynności w zarządzaniu
należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing
nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo
AE, Wrocław 2002, s. 144-159.

[93]

Zarządzanie środkami pieniężnymi w
oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D.
Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.

[94]

Możliwości finansowe i inwestycyjne
związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%],
w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław
2002, s. 136-151.

[95]

Zastosowanie teorii użyteczności do
wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski,
autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

Wrocław 2009-04-11

Grzegorz Michalski

———————————————————————————

[1] Czasopismo z Thomson Reuters MASTER JOURNAL
LIST: Science Citation Index Expanded
oraz Social Sciences Citation Index
(źródło: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0139-570X
)

[2] Czasopismo z Thomson Reuters MASTER JOURNAL
LIST: Science Citation Index Expanded
oraz Social Sciences Citation Index
(źródło: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0139-570X
)

[3] Czasopismo indeksowane przez Thomson Reuters
MASTER JOURNAL LIST: Social Sciences
Citation Index (źródło: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-6163
)

[4] Czasopismo indeksowane przez Thomson Reuters
MASTER JOURNAL LIST: Social Sciences
Citation Index (źródło: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-6163
)

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl «[at zami na: «@» | | GG: 10800054

||||||||

//////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Метки:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: